Bell Schedules » Regular - 5th Grade

Regular - 5th Grade

Regular - 5th Grade Remember first bell rings at 8:10 a.m.
Description / Period Start Time End Time Length
Opening Instruction 8:15 AM 9:55 AM 100 min
Recess (20 min) 9:55 AM 10:15 AM 20 min
Instruction 10:15 AM 11:40 AM 85 min
Lunch (40 min) 11:40 AM 12:20 PM 40 min
Instruction 12:20 PM 1:30 PM 70 min
Recess (10 min) 1:30 PM 1:40 PM 10 min
Instruction/PE 1:40 PM 2:32 PM 52 min
Dismissal 2:32 PM